GPS навигации

Навигации

  За GPS навигациите и GPS приемниците предлагаме:

- Профилактика на всички модели и марки GPS навигации.

- Обновяване на картите с най-актуалните.

- Избор на държави и геогравски региони.

- Поправка и ремонт на елементи по навигациите и техните аксесоари.

- Диагностика, почистване, профилактика.

- Отстраняване на проблеми по електрониката.

- Инсталиране на карти по избор.

- Добавяне на POI данни за камери, полицеиски постове и трафик данни.

- Добавяне на външна памет при големи карти.

- Подмяна на батерията с нова.

- Продажба на GPS Тракери и инсталация на навигация на лаптоп / телефон.

  GPS navigation systems and GPS receivers offer :
- Maintenance of all models and brands of GPS navigations 
- Updating maps with the most recent 
- Selection of countries and regions geography 
- Repair and maintenance of navigation elements and their accessories
- Diagnostics , cleaning, maintenance
- Troubleshoot electronics 
- Installation of new or bigger SD cards
- Add POI data, police posts and traffic data
- Add external storage for large maps
- Replacement of the battery
- Sale of GPS Trackers and installation of navigation laptop / phone